Hästpolons historia

Hästpolo är en av världens mest exklusiva och prestigefyllda sporter. Endast de mycket rika har haft råd att hänge sig åt sporten. Var och en av spelarna i ett lag behöver ha flera, för sporten speciellt tränade och inridna, hästar att byta med under en match.

 

Sportens ursprung
Polo är ursprungligen en kunglig sport. Furstar i Afghanistan, Indien och Persien spelade hästpolo långt före vår tideräkning. I själva verket flera tusen år före Kristus. Storheter som fältherrarna Djingis Kahn och Alexander den Store spelade polo.

Under den brittiska kolonisationen kom engelska officerare att uppta sporten i det som var det brittiska Indien på 1860-talet. Därmed kom hästpolon att sprida sig till England, där den första poloklubben grundades redan år 1862.

Sedan kom sporten att få en naturlig spridning, genom i första hand officerare, till Englands kolonier samt även till länder som Frankrike, Spanien, Tyskland, Danmark, Nordamerika, Argentina och Ryssland.

Till de namnkunniga brittiska spelarna hör Winston Churchill och Lord Mountbatten, vilka båda spelade polo. I vår tid spelar Prins Charles och nästa generation, representerade av sönerna prinsarna William och Harry, hästpolo.

 

Sportens exklusiva image
Det torde inte vara särskilt förvånande att det är just utövarna inom det brittiska samväldet som är ursprunget till den image av nobless som omger gentlemannasporten hästpolo.
Sportsmanship, sportsmannaanda, är kännetecknande för sporten.

En regel som inte tycks återfinnas i någon annan bollsport är den om att lagen byter sida då ett mål gjorts. En kvarleva från den tid då engelsmännen, i Indien, spelade polo i solnedgången. Genom sidbytet slapp ett och samma lag, under en och samma match, utsättas för den nedåtgående solens bländande strålar. Ett galant och gentlemannamässigt sätt att göra spelet mer rättvist helt enkelt.Hästpolons historia 2

 

Ordet polo
Ordet polo har sina rötter i det tibetanska språket och då kommer det från begreppet ”pulu”.
Pulu betyder ”kula”. Det var av ett mjukt träslag som man ursprungligen tillverkade bollar. Därav pulu, vår tids polo.